ATP-loven er ændret, så nu sidestilles samlevende par med gifte par. Det bliver nemmere at få udbetalt den livsforsikring, du og din partner har hos ATP. Tidligere skulle det registreres hos ATP, at man var samlevende. Det er ikke længere nødvendigt.

Der er stadig 4 krav for samlevende, der skal opfyldes, for at beløbet kan udbetales.

Èngangsbeløbet udbetales automatisk til afdødes ægtefælle eller samlever registreret hos ATP. Desuden udbetales beløbet til afdødes børn under 21 år. Hvis samlever ikke er registreret hos ATP, skal der indsendes en ansøgning. Ved udbetaling bliver der trukket 40 % i afgift til staten.

Flere hundrede tusinder får adgang til 50.000 kr. fra ATP