Der er masser af gode grunde til at have fod på sin egen økonomi. Sidste år kontaktede 2.592 danskere Tænks gældsrådgivning*. Heraf var omkring halvdelen kvinder. 27 % oplyste at de havde symptomer på stress, 21 % var endt i en fogedsag, og 15 % havde fået en depression. Så det er altså ikke helt ufarligt. Ja, dårlig økonomi kan have mange konsekvenser – udover dem, der lige ligger for, som fx. konkurs, tvangsauktion, tab på salg af aktiver, plads i RKI, blacklistet forskellige steder, tvunget til at flytte.

Sæt dig grundigt ind i det, du skriver under på
Mange kvinder skriver under på vigtige dokumenter – med bind for øjnene. Helt uden at vurdere konsekvenserne for sin egen fremtidige økonomi. Skriver begge parter i et forhold under på fx. et boliglån, hæfter begge parter solidarisk for lånet. Det betyder, at betales der ikke på lånet, kan kreditor (fx. kreditforening/bank) gå til begge parter med det fulde krav, og fortsætter indtil gælden er betalt. Med andre ord, hæfter du ikke kun for din halvdel af gælden, hvis din partner ikke betaler. Du vil blive afkrævet at betale den fulde ydelse.

DERFOR kan jeg ikke opfordre nok til, at du ikke underskriver noget dokument, før du har gennemlæst og forstået konsekvenserne af det, du skriver under på.

Tag magten tilbage
Forstår du ikke din egen økonomi, herunder hvilke konsekvenser de forskellige dispositioner har for dig og din fremtidige økonomi, er du faktisk på meget tynd is. Du risikerer at blive en af fremtidens tabere. Du skal vide, hvad det betyder for din økonomi, nar du har orlov, går på nedsat arbejdstid, vælger at være hjemmegående, køber/sælger bolig, hæver din pensionsopsparing osv. osv.

Kan du ikke klare det på egen hånd – så snak med nogen, der kan forklare det for dig, fx. din bankrådgiver – alternativt kontakt en rådgiver.

Hvis du ikke tager et valg, er der andre der gør det for dig – din bank, dit forsikringsselskab, din ægtefælle/samlever, din samarbejdspartner.

Og nej, økonomi er slet ikke svært eller kedeligt. Tværtimod – det er en kæmpe tilfredsstillelse, når det lykkes. Hvor du kan give slip på dårlig samvittighed og urolige nætter, som byttes ud med masser af overskud og god mavefornemmelse. Se din økonomi som fundamentet for livet – det du gerne vil med resten af dit liv, dine planer og fremtidsdrømme. Forestil dig fundamentet på et hus er lavet af de helt forkerte materialer – for dårlig cement med alt for meget grus, halvråddent træ, knækkede mursten osv – tja, så skal der ikke megen fantasi til at forstille sig, hvad der sker næste gang en ny storm fejer hen over landet. Skab dig et godt økonomisk fundament, som er langtidsholdbart – og som holder selvom du evt. bliver arbejdsløs, alvorligt syg, skilt eller det der er værre…..

HUSK – det handler ikke nødvendigvis om, hvor mange penge, du har – men om, hvordan du bruger dem, du har.

*Jyllandsposten