Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid. Det vil du blive tudet ørerne fulde af i de nærmeste dag i alle medier. Umiddelbart en super positiv udmelding – i hvert fald for de kvinder, der har været på orlov og nedsat tid.

Ved ikke helt, om jeg synes det er Breaking News. Synes måske snarere, at det er farlig News, fordi man undlader at binde den lille sløjfe, der hedder: At dette er billedet efter de love, regler og ordninger, vi har i dag. MEN er de samme love, regler og ordninger til stede, når DU en dag skal på pension om 20, 30 – eller måske endda 35 år. Mange vil sluge dette råt – både mænd og kvinder – det er en nyhed, man ikke stiller spørgsmålstegn ved, for det er viden, man rigtig gerne vil tro på.

Men meget kan ske – bare inden for de sidste par år, har vi set: Tilbagetrækningsreformen – efterlønnen ændres væsentlig og pensionsalderen hæves. Dagpengereform – dagpengeperioden halveres, og genoptjeningskravet fordobles. Sygedagpenge er også under forandring i øjeblikket – og nu sidst: Kontanthjælpsreformen, som er på vej. Alt sammen for at velfærdssamfundet kan fortsætte lidt endnu, så mon det stopper her?

Lur mig om ikke politikerne en dag også tuner ind folkepensionen? Pensionstillægget, som er det, der gør den store forskel for den beregning ATP står bag, vil nok være det første, de begynder at skære i. Ældrechecken vil helt klart også falde i øjnene på nogen af dem, der bestemmer her i landet. Og hvad når det går op for politikkerne, at det reelt er samfundet, der finansierer den del af kvinders orlov og nedsat tid, der vedrører pension? Så måske ser ATP’s regnestykke meget anderledes ud om bare 5 eller 10 år.

Det er svært at spå – især om fremtiden. Men tør du sætte din lid til det? Jeg gør ikke.

Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid (faktum februar ATP)