Er du blevet gode venner med Rejsekortet? Som du kunne se i Kontants program om netop rejsekortet, så risikerer du dummebøder, hvis du ikke får tjekket ud og ind de rigtige steder på din rejse. Som om det ikke er nok, så kan du ende på en spærreliste, hvis du glemmer at tjekke ud 3 gange på ét år. Kortet kan blive spærret i op til 2 år, og konsekvensen er dyrere og mere besværlige rejser.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro slog allerede fast i en afgørelse fra december 2011, at strafgebyret på 50 kr. ikke er rimelig, hvis standeren ikke vil registrere Rejsekortet, og i stedet afviser med en generel melding om ”fejl på kortet”.

Er du en af dem, der efter den 1. juli “tvinges” til at bruge Rejsekortet, fordi klippekortene ikke længere kan købes, så får du her Tænks råd til at komme godt i gang med at bruge kortet.

God rejse.

Dummebøder til danskerne (Kvinde Økonomi)

Rejsekortet – kom godt i gang (Tænk)

Rejsekortet kan sætte dig på spærreliste (Tænk)

Rejsekortstandere skal give klar besked (Tænk)