Fredag den 15. marts er det sidste frist for indberetning til din årsopgørelse for 2012, hvis du vil have dine rettelser med på den første årsopgørelse, som udskrives omkring den 27. marts. Har du spørgsmål – eller er der noget du er i tvivl om, har SKAT åbent på telefonerne til og med i morgen den 12. marts fra kl. 9 – 20 på telefon 7222 1234. Spørgsmål om værdipapirer og udlandsforhold kan du kun får hjælp med inden for den normale åbningstid.

Vi genopfrisker lige de fradrag mange ofte overser:

1. Har du konverteret lån i ejendommen, har du betalt en garantiprovision. Hvis det er indberettet fremgår det af rubrik 44. Er det ikke med her, skal du selv indberette beløb i rubrik 39 som et negativt beløb. Find tallet i de papirer, du modtog i forbindelse med konverteringen.

2. Befordringsfradrag bliver ikke altid automatisk indregnet – og det er dit eget ansvar. Tjek derfor, om du har fået det fradrag, du har krav på. Du skal have mere end 24 km. pr. dag, før du har fradrag. Læs mere her.

3. Håndværkerfradraget. Arbejdet skal være udført i 2012 og regningen SKAL være betalt inden den 28. februar 2013. Du skal selv huske at indberette beløbet på årsopgørelsen. Gør du det ikke, mister du fradraget. Læs mere her.

4. Ejendomsværdiskat. Har du købt ny ejerbolig, men endnu ikke er kommet af med den gamle, skal du ikke betale ejendomsværdiskat af den ejendom, du har til salg. Du skal selv gøre SKAT opmærksom på det. Læs mere her.

Selvom du stoppet som selvstændig i 2012 eller ikke længere lejer ejendom ud, skal du bruge den udvidede selvangivelse for hele 2012. Her er fristen for indberetning den 1. maj 2013. Læs mere her.

Er der sket ændringer i dine forhold fx. ansættelse eller bolig, kan du med fordel ændre din forskudsopgørelse for 2013 i samme forbindelse. Så du betaler den korrekte skat for i år – alt andet lige, er det altid billigere – men også nemmere for dig.