I regeringens ny vækstplan er der stillet to ting i udsigt, som du kan begynde at glæde dig til. Boligjobordningen – eller som den også kaldes håndværkerfradraget, forsøges genoplivet, dvs. at der igen kan ydes tilskud op til 15.000 kr. pr. person i hjemmet over 18 år. Lykkes det, kommer det til at virke bagudrettet fra 1. januar i år og til og med 2014. Så overvejer du at få lavet forbedringer eller andet i din bolig, så er det måske nu, du skal slå til.

Det andet der lægges op til, er at forlænge fristen med et år, så både de dovne og sløve i løbet af 2014 kan nå at tage stilling til, hvad der skal ske med deres kapitalpension. Skal den blive stående – eller ændres til en alderspension.

Træge pensionskunder får ekstra lang snor (EPN.dk)